Til hovedinnhold
Norsk English

Identifikasjon av plastpellets i forbindelse med aksjon Trans Carrier - Sammenligning av prøver fra felt med kildeprøve

Sammendrag

Prøver av plastpellets fra totalt ni feltlokasjoner ble analysert med pyrolyse koblet til gasskromatografi og massespektrometri (GC-MS), og sammenlignet med tilsvarende analyse av kildeprøven av pellets beslaglagt på Trans Carrier. Polymertype ble bestemt ved hjelp av sammenligning av kromatogram (pyrogram), massespekter og diagnostiske ratioer mellom isomere forbindelser.


Av totalt ni prøver av pellets fra ulike feltlokasjoner, ble pellets fra sju lokasjoner funnet å bestå av isotaktisk polypropylen, tilsvarende kildeprøven. Utseendet av disse pelletene (størrelse, form og farge) stemte også overens med kildeprøven. Kildeprøven har en karakteristisk form (runde pellets med et trykk inn på hver side). Et samsvar både i størrelse, farge, fasong og type polymer anses derfor å være en sterk indikasjon på at pelletene fra de sju lokasjonene har samme opphav. Sett i sammenheng med modellerte drivbaner fra utslippspunktet anses det som overveiende sannsynlig at påslaget av denne typen pellets på disse lokasjonene stammer fra Trans Carrier.


Prøver av pellets fra de to siste lokasjonene bestod av polyetylen. Disse prøvene bestod også av pellets med avvikende form og farge, noe som demonstrerer at disse to lokasjonene er preget av variert plastforurensing med annet opphav enn det aktuelle sølet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2020

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-7174-396-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin