Til hovedinnhold

Non-destructive nuclear magnetic resonance image study of belly bursting in herring (Clupea harengus)

Non-destructive nuclear magnetic resonance image study of belly bursting in herring (Clupea harengus)

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Emil Veliyulin
  • Hanne Solvang Felberg
  • Hanne Digre
  • Iciar Martinez
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Møreforsking
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
År
Publisert i
Food Chemistry
ISSN
0308-8146
Forlag
Elsevier
Årgang
101
Side(r)
1562 - 1568