Til hovedinnhold

High-resolution numerical modelling of a marine mine tailings discharge in Western Norway

High-resolution numerical modelling of a marine mine tailings discharge in Western Norway

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 236658
  • Notur/NorStore / NN9628K
  • Research Council of Norway (RCN) / 267793
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • DNV GL Group
År
Publisert i
Regional Studies in Marine Science
ISSN
2352-4855
Forlag
Elsevier
Årgang
39