Til hovedinnhold

Facilitated transport membranes containing graphene oxide-based nanoplatelets for CO2 separation: Effect of 2D filler properties

Facilitated transport membranes containing graphene oxide-based nanoplatelets for CO2 separation: Effect of 2D filler properties

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 294533
  • Research Council of Norway (RCN) / 295864
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Saravanan Janakiram
  • Juan Luis Marin Espejo
  • Xinyi Yu
  • Luca Ansaloni
  • Liyuan Deng
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Trondheim
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
År
Publisert i
Journal of Membrane Science
ISSN
0376-7388
Forlag
Elsevier
Årgang
616