Til hovedinnhold

Fate and behaviour of weathered oil drifting into sea ice, using a novel wave and current flume

Fate and behaviour of weathered oil drifting into sea ice, using a novel wave and current flume

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Canada
År
Publisert i
Marine Pollution Bulletin
ISSN
0025-326X
Forlag
Elsevier
Årgang
159