Til hovedinnhold

Is the anatomical distribution of low-grade gliomas linked to regions of gliogenesis?

Is the anatomical distribution of low-grade gliomas linked to regions of gliogenesis?

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Anne Jarstein Skjulsvik
 • Hans Kristian Bø
 • Asgeir S Jakola
 • Erik Magnus Berntsen
 • Lars Eirik Bø
 • Ingerid Reinertsen
 • Kristin Smistad Myrmel
 • Kristin Sjåvik
 • Kristin Åberg
 • Thomas Berg
 • Yan Dai Hong
 • Roar Kloster
 • Sverre Helge Torp
 • Ole Solheim
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • St. Olavs Hospital HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sahlgrenska Akademin
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • SINTEF Digital / Helse
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
År
Publisert i
Journal of Neuro-Oncology
ISSN
0167-594X
Forlag
Springer
Årgang
147
Side(r)
147 - 157