Til hovedinnhold

Charcoal and Use of Green Binder for Use in Carbon Anodes in the Aluminium Industry

Charcoal and Use of Green Binder for Use in Carbon Anodes in the Aluminium Industry

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 245963
  • Research Council of Norway (RCN) / 294679
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
År
Forlag
Springer
Bok
Light Metals 2020
Hefte nr.
56
ISBN
978-3-030-36407-6
Side(r)
1338 - 1347