Til hovedinnhold

Cyber-Security Gaps in a Digital Substation: From Sensors to SCADA

Cyber-Security Gaps in a Digital Substation: From Sensors to SCADA

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 296550
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Statnett
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
År
Forlag
IEEE
Bok
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)
Hefte nr.
9/2020
ISBN
978-1-7281-6949-1