Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av mikrobiologiske analysemetoder for å dokumentere mikrobiell barriereeffekt i partikkelfjerningstrinnet på vannbehandlingsanlegg

Sammendrag

Det er gjennomført innledende tester med flowcytometri og DNA-baserte metoder for å kartlegge om slike metoder er bedre
egnet til in-situ målinger og vurderinger av vannbehandlingsanleggs hygieniske barrierer enn de metodene som vanligvis
benyttes. Resultatene viser, ikke overraskende, at ulike mikrobiologiske målemetoder viser ulike aspekter av mikrobiologien og
at ulike metoder har ulike fordeler og begrensninger. Resultatene er lovende og arbeidet vil bli videreført i et Norsk Vannprosjekt
med deltakelse fra flere vannverk, med ulike råvannskvaliteter og behandlingsmetoder.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Aina Charlotte Wennberg
  • Bjørnar Eikebrokk
  • Mette Myrmel
  • Gunhild Hageskal
  • Lars Hem

Institusjon(er)

  • Norsk institutt for vannforskning
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
  • Oslo kommune

År

2020

Forlag

Norsk institutt for vannforskning

Hefte nr.

7492

ISBN

978-82-577-7227-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin