Til hovedinnhold
Norsk English

Fisketrapp i Hoelsfoss i Valldøla - Forslag til tiltak for forbedret fiskevandring

Sammendrag

I denne beskrivelsen av trappa i Hoelsfossen i Valldøla er det beskrevet at oppvandrende fisk kan
hindres eller forsinkes forbi til turbinen.. Skjønnsmessig ser det ut til at fisken vil finne en vei forbi
dette punktet, og at en utbedring av trappa bør prioriteres etter følgende tre områder:
1. Inngangsområdet for fisken
2. Utgangen av trappa (vanninntaket)
3. Forbi inntaksdammen i betong øverst i Hoelsfossen
Alle disse elementene av trappa virker å kunne redusere trappas funksjon og/eller effektivitet. En
suboptimal utforming av inngangen til trappa slik den er i dag medfører med stor sannsynlighet at
fisken i perioder ikke vil velge å gå inn i trappa. De to inngangene befinner seg 1) sammen med
utløpet av kraftverket, og 2) langs berget mot fossen. Det antas for eksempel at på høye
vannføringer i elva vil fisken søke seg mot foten av fossen og ikke inn i bukta hvor kraftverket
munner ut. Det foreslås at det bygges et inngangsarrangement der man kan benytte både dagens
inngang ved kraftverksutløpet, og en inngang så nær fossen som mulig ved å benytte de gamle
betongkonstruksjonene, og at det kan benyttes enkeltvis.
Det bør i tillegg sprenges ut et større område ved vanninntaket til trappa, og bygges ei luke som
sikrer både større vannføring i trappa og mer konstant vannføring i forhold til vannføringa i elva.
Det siste hovedtiltaket er å utbedre forholdene for vandring forbi inntaksdammen av betong
øverst i fossen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2020

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2019:01447

ISBN

978-82-14-06242-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin