Til hovedinnhold
Norsk English

Incorporating sediment management in short-term hydro scheduling

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Engelsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2019

Forlag

International Association for Hydro-Environment Engineering and Research -IAHR-

Bok

38th IAHR World Congress Proceedings: Water Connecting the World

Hefte nr.

2019

Vis denne publikasjonen hos Cristin