Til hovedinnhold

Experimental and Numerical Study of Pre-Swirl Stators PSS

Experimental and Numerical Study of Pre-Swirl Stators PSS

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 254797
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Publisert i
Journal of Marine Science and Engineering
ISSN
2077-1312
Forlag
MDPI