Til hovedinnhold

Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast

Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 254883
  • Research Council of Norway (RCN) / 245937
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Akvaplan Niva AS
  • Dalhousie University
År
Publisert i
Journal of Applied Phycology
ISSN
0921-8971
Forlag
Springer
Årgang
32
Side(r)
2215 - 2232