Til hovedinnhold
Norsk English

Samferdselsforvaltningen i akselerasjonens tidsalder.

Sammendrag

Notatet sammenfatter en litteraturstudie og en workshop innen tematikken innovasjon i offentlig sektor.
Målet er å framskaffe kunnskap gjennom et begrenset litteraturstudium, og gi en skissemessig oppsummering av foreliggende kunnskap, og basert på dette gi anbefalinger som norsk samferdselssektor kan ta med videre.
Kapittel 1 presenterer mål og problemstillinger og kapittel 2 beskriver de metoder som er benyttet. Anbefalinger til norsk samferdselssektor har fokusert på følgende problemstillinger:
• Hvilken organisering er best egnet for innovasjon og for å ta i bruk ny teknologi?
• Hvilke organiseringer er egnet for å kunne etterkomme markedets etterspørsel eller befolkningens/ næringslivets behov?
• Hvilken organisering kan få prosesser til å gå raskere (for eksempel markedskartlegging, planlegging, gjennomføring)?
• Hvor er det optimalt å legge oppgaver og fullmakter for å tilpasse prosjekt/tilbud til bruker-/ markedsbehov?
Kapittel 3 oppsummerer resultatet av litteraturstudiet. Litteraturen som gjengis tar utgangspunkt i litteratur på innovasjon i offentlig sektor, og også andre sektorer enn samferdsel er inkludert. Og til sist i kapittel 4 presenteres skissemessige anbefalinger basert på en workshop, i tillegg til noen prosjekter/tema som anbefalingene er basert på.
En overordnet anbefaling er at Spekter i størst mulig grad sørger for å ha et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger som gjelder store endringer og innovasjoner i offentlig sektor. Dette kan omfatte bruk av både dokumentanalyser, følgeforskning, aksjonsforskning, utvikling av indikatorer og måleinstrumenter, intervju og spørreskjema.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2019

Forlag

SINTEF AS

Vis denne publikasjonen hos Cristin