Til hovedinnhold

Robotic Bin-Picking under Geometric End-Effector Constraints: Bin Placement and Grasp Selection

Robotic Bin-Picking under Geometric End-Effector Constraints: Bin Placement and Grasp Selection

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 237900
  • Research Council of Norway (RCN) / 270941
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
År
Forlag
IEEE Press
Bok
Proceedings, 2019 IEEE 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation
ISBN
9781728137865
Side(r)
197 - 203