Til hovedinnhold

Adaptive Boarding Control System in Surface Effect Ships

Adaptive Boarding Control System in Surface Effect Ships

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Vahid Hassani
  • Snorre Ludvig Fjellvang
  • Øyvind Fidje Auestad
  • Jan Tommy Gravdahl
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Forlag
IEEE
Bok
2019 18th European Control Conference (ECC)
ISBN
978-3-907144-00-8
Side(r)
3456 - 3461