Til hovedinnhold
Norsk English

Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning

Sammendrag

Rapporten omfatter et forslag til en ny modell basert på bosettingsmønster som kan danne utgangspunkt for et nytt strukturkriterium for skolesektoren i inntektssystemet for kommuner, uavhengig av kommunestørrelse og kommunegrenser, men basert på bosettingsmønsteret på grunnkretsnivå for befolkningen i skolepliktig alde

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2010

Forlag

Norut Alta

Årgang

2010

Hefte nr.

01

ISBN

978-82-7571-190-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin