Til hovedinnhold
Norsk English

Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project.

Sammendrag

Gruvedrift i Norge er for tiden i en fase med økt vekst og nye miljøbestemmelser. For mange gruver er håndtering av store mengder mineralske avgangsmasser fra oppredningsverket en betydelig utfordring. En måte å løse dette på er å deponere avgangen på bunnen av fjorder i såkalte sjødeponier (STD). En målsetting for NYKOS-prosjektet har vært å håndtere noen av de viktigste kunnskapshullene knyttet til miljøpåvirkningene av STD og derigjennom bidra til utvikling av teknikker, praksis og styringstiltak som vil minimere slik påvirkning. I denne rapporten gjennomgås hovedspørsmålene som er adressert av de forskjellige forskningsgruppene i NYKOS, resultatene som er oppnådd i løpet av prosjektet og hvordan denne nye kunnskapen kan brukes av myndighetene til å utvikle retningslinjer for best tilgjengelige teknikker relatert til STD i norske fjorder.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Research Council of Norway (RCN) / 236658

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

 • Eva Ramirez-Llodra
 • Guri Sogn Andersen
 • Trine Bekkby
 • Steven Brooks
 • Carlos Escudero-Oñate
 • Hege Gundersen
 • Morten Schaanning
 • Hilde Cecilie Trannum
 • Evgeniy Yakushev
 • Nicole Baeten
 • Aivo Lepland
 • Olga Ibragimova
 • Rolf Arne Kleiv
 • Raymond Nepstad
 • María Muñoz
 • Per Helge Høgaas
 • Roar Sandøy

Institusjon(er)

 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
 • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
 • Ukjent

År

2019

Forlag

Norsk insitutt for vannforskning

Hefte nr.

7430

ISBN

978-82-577-7165-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin