Til hovedinnhold
Norsk English

Stivbeinte rensekrav kan gjøre skip mindre klimavennlige

Sammendrag

Den havgående skipsflåten, inklusive cruiseskipene, er skyteskive i klimadebatten med jevne mellomrom. I skyggen av denne ordkrigen, har vi i SINTEF beregnet hva de ulike gassene i dieseleksos fra skip betyr for temperaturen på kloden. Svarene vil nok overraske mange.
Fremfor alt tilsier beregningene at nytenkning trengs når skipsdrivstoff skal renses for svovel – en kjølende, men lokalt forurensende komponent i eksosen. I klartekst: at utslippskravet for svovel bør skjerpes i sårbare kyststrøk, av hensyn til bygninger og natur – mot at skipene får slippe ut like mye svovel som før til havs. Det siste for at kloden fortsatt skal få noe ut av svovelets kjøleeffekt.
Dieseleksos har to familier av stoffer. "Gruppe 1" – CO2, metan, lystgass og sot – varmer opp atmosfæren. "Gruppe 2" – nitrogenoksider (NOx), svoveloksider og organisk karbon – har derimot en nedkjølende effekt. At sistnevnte virkning er noe cruise-reder Torstein Hagen er opptatt av, går klart frem av et oppslag i Finansavisen nylig.

Kategori

Kronikk

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 237917

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Energi og transport

Dato

02.11.2019

År

2019

Publisert i

Dagens næringsliv

ISSN

0803-9372

Hefte nr.

254

Side(r)

67

Vis denne publikasjonen hos Cristin