Til hovedinnhold

Arctic Sensitivity? Suitable Habitat for Benthic Taxa Is Surprisingly Robust to Climate Change

Arctic Sensitivity? Suitable Habitat for Benthic Taxa Is Surprisingly Robust to Climate Change

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
 • Notur/NorStore / NN9630K
 • Other / PolNor/196260/81/2013
 • Research Council of Norway (RCN) / 255748
 • EC/FP7 / BONUS MARES
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Paul E Renaud
 • Philip Wallhead
 • Jonne Kotta
 • Maria Włodarska-Kowalczuk
 • Richard G J Bellerby
 • Merli Rätsep
 • Dag Slagstad
 • Piotr Kukliński
Institusjon(er)
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Akvaplan Niva AS
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Tartu Ülikool
 • Polska Akademia Nauk
 • East China Normal University Shanghai
 • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
Publisert i
Frontiers in Marine Science
ISSN
2296-7745
Forlag
Frontiers
Årgang
6