Til hovedinnhold
Norsk English

Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital

Sammendrag

Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene til Norsk Luftambulanse er mindre
støyende enn de som erstattes. Dette medfører at støysonene krymper sammenlignet med tidligere beregninger, ettersom det er operasjoner med denne typen som dominerer
trafikken. I beregningene inngår også nye helikopter for redningstjenesten. Prognosen for 2029 viser også en lavere vekstrate enn før, slik at antall bevegelser også er mindre enn før antatt.
Resultatene i denne rapporten erstatter tidligere beregninger vist i rapporten SINTEF A28008 fra 2016. Beregninger er utført med NORTIM og i henhold til regelverket i retningslinje T-1442/2016 og Forurensningsforsk
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2019

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2019:00557

ISBN

978-82-14-06322-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin