Til hovedinnhold

Analysis of Thermodynamic Models for Simulation and Optimisation of Organic Rankine Cycles

Analysis of Thermodynamic Models for Simulation and Optimisation of Organic Rankine Cycles

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 257632
  • Research Council of Norway (RCN) / 255016
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
År
Publisert i
Energies
ISSN
1996-1073
Forlag
MDPI
Årgang
12
Hefte nr.
17