Til hovedinnhold

A Case Study of Partial Capture of Co2 from a Pulp Mill – the Effect on Co2 Capture Cost

A Case Study of Partial Capture of Co2 from a Pulp Mill – the Effect on Co2 Capture Cost

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • Chalmers tekniska högskola
  • Ukjent