Til hovedinnhold

Fish welfare based classification method of ocean current speeds at aquaculture sites

Fish welfare based classification method of ocean current speeds at aquaculture sites

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 267800
  • Research Council of Norway (RCN) / 237790
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Dato
06.06.2019
År
Publisert i
Aquaculture Environment Interactions
ISSN
1869-215X
Årgang
11
Side(r)
249 - 261