Til hovedinnhold
Norsk English

Dispergeringstesting og vurdering av dispergeringsmidler på ulike oljeprodukter distillate (HDME 50), Ultra-Low Sulphur Fuel Oil Light (ULSFO), distillate Heavy Fuel (MGO), Oil Heavy (HFO) - OC2019 A-090

Sammendrag

Målsettingen med dette prosjektet har vært å utføre dispergeringstester som inkluderer både screening og doseringstesting med ulike dispergeringsmidler, og teste disse på ulike oljeprodukter av type marin gassolje (MGO), hybridoljer (ULFSO og HDME50) og lav-svovel bunkersolje (IFO-180LS). Dette for å skaffe til veie en tilstrekkelig god dokumentasjon og et godt grunnlag for Kystverket for best mulig valg og anskaffelse av dispergeringsmiddel i forbindelse med en fremtidig statlig dispergeringsberedskap. Resultatene fra dette studiet har også blitt vurdert sammen med tidligere dispergeringsstudier fra 2014 og 2016-2017 utført på tilsvarende oljetyper. Det er i denne rapporten summert og konkludert vedrørende alle oljetyper og dispergeringsmidler som er blitt testet.


Dispergeringstestene fra dette prosjektet (2018-2019) har inkludert både lav-energitesten IFP og høy-energitesten MNS ved ulike temperaturer som gjenspeiler både sommer (13°(), vinter (5°() og arktiske forhold (2°(). I tillegg ble det uført ett dispergeringsforsøk i mesa-skala renna med MGO og Dasic NS ved 2°C, samt to dispergeringsforsøk med IFO- 180LS med hhv. Dasic NS og Corexit 9500 ved 13°C.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2019

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-7174-362-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin