Til hovedinnhold

Catalytic Oxidation of NO over LaCo1−xBxO3 (B = Mn, Ni) Perovskites for Nitric Acid Production

Catalytic Oxidation of NO over LaCo1−xBxO3 (B = Mn, Ni) Perovskites for Nitric Acid Production

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 273608
  • Research Council of Norway (RCN) / 237922
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Yara Norge AS
År
Publisert i
Catalysts
ISSN
2073-4344
Forlag
MDPI
Årgang
9
Hefte nr.
5