Til hovedinnhold
Norsk English

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Sammendrag

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering
og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det
anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av
referansetilstand og påvirkninger, og klassifisering av endringer i hydromorfologi.
Endringer i hydromorfologi kan deles inn i fysiske påvirkninger langs elva, på tvers av
elva, i selve elveløpet, samt endringer i hydrologiske forhold. Et sett av indikatorer
foreslås for å måle endringer fra referansetilstand. Indikatorverdiene kan deles inn i en
fem-delt skala som vil vise tilstand for de ulike indikatorene. Et system for vekting av
indikatorer og beregning av samlet klassifisering av hydromorfologi foreslås. Metodikk,
valg av indikatorer, klassegrenser og vekting av indikatorer bør testes ut før endelig
metodikk kan innføres som standard forvaltningsverktøy.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Atle Harby
 • Tor Haakon Bakken
 • Børre Kind Dervo
 • Marie-Pierre Gosselin
 • Maia Røst Kile
 • Markus Lindholm
 • Håkon Sundt
 • Peggy Zinke

Institusjon(er)

 • SINTEF Energi AS / Energisystemer
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Steinerhøyskolen

År

2018

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2018:00482

ISBN

978-82-14-06885-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin