Til hovedinnhold
Norsk English

Årsrapport for 2018 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering

Sammendrag

Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for
2018. SINTEF IKT (na SINTEF Digital). ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16.
desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NoBo) under EU direktiv 96/48/EC
(vedr0rende samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem for h0yhastighetstog).
Tilsvarende ble SINTEF Digital i 2005 utpekt teknisk kontrollorgan under EU direktiv
2001/16/EF (vedr0rende samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle
jernbanesystemet). samt 2008/57 /EC i 2010 (samtrafikkevnen i jernbanesystemet)
SINTEF Digital, ved SJS, er teknisk kontrollorgan for alle moduler og delsystemer som
dekkes av disse direktivene SINTEF Digital, ved SJS, er ogsa utpekt organ (DeBo -
Designated Body) i Norge og Finland, og akkreditert som inspeksjonsorgan (AsBo
Assessment Body) 1 henhold til ISO/IEC 17020:2012 for CSM regulering 402/2013 og
2015/1136.
Gjennom var deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faghge anbefahngene bhr
utarbeidet og akseptert for rollen som teknisk kontrollorgan.

Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007968

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:00292

ISBN

9788214068252

Vis denne publikasjonen hos Cristin