Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Sammendrag

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse.
Oppdragsgiver: Stranda kommune

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102019560

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:00245

ISBN

978-82-14-06836-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin