Til hovedinnhold
Norsk English

Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk

Sammendrag

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bakgrunnsstøy. Hensikten har vært å se om et adaptivt AVAS-signal, dvs. et signal som i lydnivå tilpasser seg bakgrunnsstøyen, innenfor gitte grenser, kan innebære en forbedring. I alt 8 testpersoner (3 blinde og 5 med normalt syn) deltok i testen. Hørbarheten av bil ble dokumentert med en bryter når bilen nærmet seg testpanelet. Ved 20 km/ter det definert en sikkerhetsavstand på 11 m. Forsøkene viste at når bakgrunnsstøyen er relativ høy (rundt 65 dB), så bør AVAS signalet økes noe fra dagens nivå, dersom man skal høre bilen i tilstrekkelig avstand. Når det er lav bakgrunnsstøy (40-50 dB) har ikke den kunstige lyden noen sikkerhetsmessig funksjon (for den valgte elektriske bilen), da støy fra dekk/veibane er dominerende lydkilde ved 20 km/t.

Oppdragsgiver: BUFdir

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102018376

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:00025

ISBN

978-82-14-06816-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin