Til hovedinnhold

A Fleet Efficiency Factor for fleet size and mix problems using particle swarm optimisation

A Fleet Efficiency Factor for fleet size and mix problems using particle swarm optimisation

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Technische Universität Hamburg
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Publisert i
Ship Technology Research
ISSN
0937-7255
Forlag
Taylor & Francis