Til hovedinnhold

ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet; Delrapport 2 - Sjøis

ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet; Delrapport 2 - Sjøis

Kategori
Rapport
Sammendrag
Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har stått ovenfor i nyåpnede områder på sokkelen og i Barentshavet. Rapporten tar for seg isforholdene i Barentshavet med spesielt fokus på Barentshavet SØ. De forskjellige istypene forklares, og vi gir en oversikt over hvordan isen dannes og driver inn i Barentshavet. Vi ser også på historiske isobservasjoner spesielt i området
Barentshavet SØ og viser hvordan trenden for is i området er.
Det finnes flere modeller som brukes til simulering av framtidig isutbredelse, og reelle data sammen med simuleringer viser at utviklingen går raskere enn modellene viser, og at det kan bli isfritt i Barentshavet innen år 2060. Barentshavet SØ har vært isfritt siden 2003.
Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102014050
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
  • SINTEF Konsernstab
  • Meteorologisk institutt
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01228
ISBN
978-82-14-06806-1