Til hovedinnhold
Norsk English

Støykartlegging for Oslo lufthavn. Fremtidige scenarioer med tre rullebaner

Sammendrag

Det er utført støyberegninger for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Beregningene er gjort for år 2030, 2040 og 2015 og inkluderer forventet trafikkvekst og utskiftninger i flyparken mot stillere flytyper. Det er i tillegg utført en revidert beregning av dagens situasjon (2017).
Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102018170

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:01039

ISBN

978-82-14-06919-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin