Til hovedinnhold

Pressure drop and heat transfer properties of cubic iso-reticular foams

Pressure drop and heat transfer properties of cubic iso-reticular foams

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / 680414
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Nuria F.B. Rebelo
  • Kari Anne Andreassen
  • Luis Suarez Rios
  • Juan Piquero Camblor
  • Hans Zander
  • Carlos Adolfo Grande
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Spania
  • Tyskland
År
Publisert i
Chemical Engineering and Processing
ISSN
0255-2701
Forlag
Elsevier
Årgang
127
Side(r)
36 - 42