Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016

Sammendrag

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med
NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse.
Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2017. Det er ikke forventet en
trafikkøkning fram mot 2028. Det er derfor ikke gjort egne beregninger for
prognosesituasjonen.
Oppdragsgiver: Avinor

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102017875

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms

År

2018

Forlag

SINTEF Byggforsk

Hefte nr.

2018:01249

ISBN

9788214068078

Vis denne publikasjonen hos Cristin