Til hovedinnhold
Norsk English

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt
i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn for å forbedre produksjon og arbeidsmiljø i den deltagende bedriften.
Utviklingsarbeidet i bedriftene og nettverket har inneholdt følgende aktiviteter: felles fag- og refleksjonssamlinger, utviklingsprosjekt i hver av deltagerbedriftene, egne samlinger for tillitsvalgte, og måling av utviklingen av bedriftenes samarbeid mellom tillitsvalgte, ledere og ansatte ved inngang og utgang av prosjektperioden (medvirkningsmetermåling). Vi finner at samarbeidslinja på den enkelte bedrift er styrket og at utviklingen av dette samarbeidet har lagt grunnlaget for bedret lønnsomhet. Vi ser at det særlig er to forhold det er viktig å ha fokus
på for å få denne utviklingen: 1) Trening og etablering av tillit gjennom konkret samarbeid om bedriftsutviklingstiltak, og 2) Forankring hos flere ledere og tillitsvalgte ut over hovedtillitsvalgt og daglig leder for å sikre en varig praksis.
Oppdragsgiver: Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF)
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102013286
  • SINTEF AS / 102012195

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:01148

ISBN

978-82-14-06797-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin