Til hovedinnhold

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

På sporet av Alzheimer-gåten med nanoteknologi?

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag
I det nystartete prosjektet EXIT (EXosomes Isolation Tool) skal SINTEF, som en del av en flerfaglig gruppe, utvikle et miniatyrisert analyseverktøy for å undersøke eksosomer i prøver fra pasienter med Alzheimers sykdom.
Eksosomer «bærer» ulike molekyler som proteiner, microRNA og metabolitter, og dette gjør dem svært interessante i forskningssammenheng.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 283707
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Management and Staff
  • SINTEF Digital / Microsystems and Nanotechnology
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Publisert i
Gemini
ISSN
0802-085X