Til hovedinnhold

Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn

Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn

Kategori
Rapport
Sammendrag
SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn og til de fire utviklingsprosjektene som inngår i følgeevalueringen (Aust- og Vest- Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland) er i sin helhet lagt inn i appendiks.
Oppdragsgiver: Statens helsetilsyn
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102013485
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00886
ISBN
978-82-14-06946-4