Til hovedinnhold

OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt

OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede landbaserte system. Konsekvensanalysen belyser faktorer som arealbehov, vannforbruk, logistikk, energiforbruk, klimaavtrykk, slam, og krav til utslipp. Tekniske og biologiske risikofaktorer er ogsä vurdert. Hovedfokus hva gjelder teknologi har vært på resirkuleringsanlegg (RAS), men betraktninger knyttet til gjennomstrømmingsanlegg med gjenbruk er også utført enkeltvis.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Ukjent
  • SINTEF Konsernstab
  • Asplan Viak AS
År
2018
Forlag
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-7174-332-1