Til hovedinnhold
Norsk English

OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt

Sammendrag

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede landbaserte system. Konsekvensanalysen belyser faktorer som arealbehov, vannforbruk, logistikk, energiforbruk, klimaavtrykk, slam, og krav til utslipp. Tekniske og biologiske risikofaktorer er ogsä vurdert. Hovedfokus hva gjelder teknologi har vært på resirkuleringsanlegg (RAS), men betraktninger knyttet til gjennomstrømmingsanlegg med gjenbruk er også utført enkeltvis.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Ukjent
  • SINTEF Konsernstab
  • Asplan Viak AS

År

2018

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-7174-332-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin