Til hovedinnhold

An Evaluation of Graphene Oxides as Possible Foam Stabilizing Agents for CO2 Based Enhanced Oil Recovery

An Evaluation of Graphene Oxides as Possible Foam Stabilizing Agents for CO2 Based Enhanced Oil Recovery

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Petroleum
  • Andre institusjoner
År
Publisert i
Nanomaterials
ISSN
2079-4991
Forlag
MDPI
Årgang
8
Hefte nr.
603