Til hovedinnhold

HV XLPE cable design for direct electrical heating of very long flowlines

HV XLPE cable design for direct electrical heating of very long flowlines

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • Nexans Norway AS
  • Equinor
År
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Bok
Proceedings of the 19th Nordic Insulation symposium
ISBN
8251920558
Side(r)
20 - 24