Til hovedinnhold
Norsk English

Streamer injection and growth under impulse voltage : a comparison of cyclohexane, Midel 7131 and Nytro 10X

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi

År

2004

Forlag

IEEE conference proceedings

Bok

2004 Annual Report - Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena - CEIDP 2004

Hefte nr.

2004

ISBN

0-7803-8584-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin