Til hovedinnhold

Synthesis of light olefins and alkanes on supported iron oxide catalysts

Synthesis of light olefins and alkanes on supported iron oxide catalysts

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
År
Publisert i
Catalysis Today
ISSN
0920-5861
Forlag
Elsevier
Årgang
299
Side(r)
47 - 59