Til hovedinnhold

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støybelastningen på omgivelsene for planlagt aktivitet i 2018, samt for maksimal aktivitet på fire alternative steder av is.
Oppdragsgiver: SVAICE AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102018017
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00346
ISBN
978-82-14-06648-7