Til hovedinnhold
Norsk English

Instrumentering av borestang for Teeness

Sammendrag

Denne statusrapporten dokumenterer utarbeidede forslag til oppbygging av sensorsystem for datainnsamling for en borestang med påmontert skjær, for fremstilling av metallprodukter med avansert utforming. Instrumenteringen skal kunne monitorere stangens tilstand, kontrollere skjærets posisjon, monitorere kvaliteten på arbeidet utført på arbeidsstykket, samt styre arbeidsprosessen for optimal bearbeiding av arbeidsstykket med tanke på effektiv fremstilling og kvalitet. I fremtiden ser en også for seg at borestangen skal utstyres med sensorer for å dokumentere kvaliteten til bearbeidingen av arbeidsstykket.
Videre dokumenteres forsøk gjort så langt i prosjektet "Smart instrumentering" for å verifisere egnetheten til posisjonssensoren NSE-5310 fra Austriamicrosystems [8],[9] for bruk i nye dreieverktøy fra Teeness. Dette er en chip som baserer seg på å måle posisjon i forhold til en magnetstripe med alternerende nord/sør poler [16].
Før forsøkene ble det stilt spørsmål om sensoren kunne støpes inn uten at målingene ble forringet. Forsøkene vister at innstøping av sensor ikke har noen registrerbar innvirkning på målingene. I tillegg var det usikkerhet knyttet til hvor stort avstandsstykke som måtte legges mellom verktøy og magnet for at magnetfeltet ikke skal forstyrres. Forsøkene viser at selv den minste produserte magnetholderen er tilstrekkelig for ikke å forstyrre magnetfeltet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2012

Forlag

SINTEF

Vis denne publikasjonen hos Cristin