Til hovedinnhold
Norsk English

Årsrapport for 2017 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering

Sammendrag

Denne rapporten beskriver SINTEF Digital sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2017. SINTEF Digital, ved Senter for jernbanesertifisering - SJS ble 16. desember 2003
teknisk kontrollorgan (Notified Body - NoBo) under EU direktiv 96/48/EC (vedrørende samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog). Tilsvarende ble SINTEF Digital i 2005 utnevnt til Notified Body (NoBo) under EU direktiv 2001/16/EF(vedrørende samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet),
samt 2008/57 /EC i 2010 (samtrafikkevnen i jernbanesystemet). SINTEF Digital, ved SJS, er teknisk kontrollorgan for alle moduler og delsystemer som dekkes av dissedirektivene. SINTEF Digital, ved SJS, er også utpekt organ (DeBo - Designated Body) i Norge og Finland, og akkreditert som inspeksjonsorgan (Abo - Assessment Body) i
henhold til ISO/IEC 17020:2012 for CSM regulering 402/2013 og 2015/1136. Gjennom vår deltagelse i NB-Rail er vi til stede der de faglige anbefalingene blir utarbeidet og akseptert.
Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007968

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:00276

ISBN

978-82-14-06643-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin