Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

Sammendrag

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har vært å se på sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse og bidra med kunnskap om både negative og helsefremmende faktorer.

Prosjektet har gitt ny kunnskap om helseplager, sykefravær, termoregulatoriske responser og arbeidsbelastning, eksponering for bioaerosoler og støy for fiskere på fabrikktrålere, og sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse i fiskeryrket generelt. Rapporten gir anbefalinger som kan legges til grunn for forebyggende arbeid fremover.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • UiT Norges arktiske universitet
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

År

2018

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-06646-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin