Til hovedinnhold

An experimental study of CO2 hydrate formation in the presence of chemical promoters

An experimental study of CO2 hydrate formation in the presence of chemical promoters

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Syed Hashemi
  • Dag-Arne Eimer
  • Jiru Ying
  • Zulkifli Bin Idris
Institusjon(er)
  • Ukjent
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
Presentert på
TCCS
Sted
Trondheim
Dato
12.06.2017 - 14.06.2017
Arrangør
NTNU
År