Til hovedinnhold
Norsk English

Test av oksygeneringssystem for oppdrettskar; Solvox® OxyStream

Sammendrag

Oksygeneringssystem for oppdrettskar, SOLVOX® OxyStream, normal vannmengde 2500 l/min ble testet
hos Lerøy Midnor Lensvika oktober 2009 i et øl 2 m oppdrettskar uten fisk, vanndybde 3 m, ferskvann (o promille, 5°C) og saltvann (33 promille, 10°C).
Resultatene viser en innløsningseffekt for oksygen på ca 45 % i ferskvann og ca 100 % i sjøvann ved
vanntrykk 0.45 -1 ,45 m vannsøyle.
Totalgassmetningen i oppdrettsvannet (TGP) ble målt til verdier godt under 100 %, selv ved høy
oksygenmetning. Dette skyldes trolig at inerte gasser i vannfasen som nitrogen og argon diffunderer inn i
oksygenrike mikrobobler fra SOLVOX®. OxyStream, og blir med boblene til vannoverflaten for utveksling med atmosfærisk luft.
Vannmengdeindikatoren på SOLVOX® OxyStream viste en nøyaktighet på 95 - 100 %.
Skyvetrykket fra SOLVOX® OxyStream virker jevnt i hele vannsøylen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Prestvik
  • Jostein Storøy

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-04935-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin