Til hovedinnhold
Norsk English

Superfersk fisk med riktig kvalitet

Sammendrag

Rapporten består av to deler;
Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge
transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside til marked. Logistikkjeden for torsk
fangstet med line på Trøndelagskysten ble dokumentert fra fangst til detaljist i Trondheim. Fiskekvaliteten ble
evaluert både av fagrelaterte fiskehandlere og av forskere ved SINTEF Sealab ved ankomst og etter to dager hos
detaljist med følgende resultater:
- En god transportkjede med tanke på både logistikk og kjøling er dokumentert. Tiden fra fisken ble fanget
til den var framme hos detaljist var 2 døgn.
- Kjølingen av fisken hos detaljisten, både i disk og på kjølerom, var meget bra.
- Både QIM-score, filetindeks og mikrobiologiske analyser viste at forsøksfisken hadde svært høy kvalitet.
- Case-studiet viste at en kort transportkjede med god kjøling er avgjørende for å oppnå god fiskekvalitet.
Del II kalt "Forsyningskjede - elektronisk informasjonsoverføring og verdikjedestyring for lokal omsetning av fisk hadde som målsetting å skissere effekter av forbedret vareflyt kombinert med elektronisk informasjonsflyt for lokalomsetning av fisk.
- Hele ferskfisk-logistikk kjeden, fra fiskebåt via et mottaksanlegg for fersk fisk, og frem til
HORECA/Fiskehandlere/grossister ble kartlagt m.h.t. tidsbruk, informasjonsutveksling/registrering samt
oppstrøms- og nedstrøms kommunikasjonsflyt.
- Hovedkonklusjonen fra del II er at bruk av ulike former for Web-teknologi og mobil kommunikasjonsteknologi for å tilgjengeligjøre informasjon nedstrøms i verdikjeden vil kunne øke ferskfiskomsetningen, gi høyere pris og redusere kostnader og tid for distribusjon av ferskfisk.
Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

Vis denne publikasjonen hos Cristin